zaterdag

11:00 tot 01:30

zondag

14:00 tot 23.00

maandag

15:00 tot 01:00

dinsdag

15:00 tot 01:00

woensdag

15:00 tot 01:00

donderdag

15:00 tot 01:00

vrijdag

14:00 tot 01:30

zaterdag

11:00 tot 01:30

zondag

14:00 tot 23.00

maandag

15:00 tot 01:00

dinsdag

15:00 tot 01:00

woensdag

15:00 tot 01:00

donderdag

15:00 tot 01:00

vrijdag

14:00 tot 01:30

 •     MENU

Onze Cadeaubon

Geef je vrienden een rondje cadeau zonder zelf mee te hoeven!

Prachtig cadeau

Al vanaf € 15,-

2 jaar lang geldig

verkrijgbaar aan de bar

 • Cadeaubonvoorwaarden

  versie: 18-12-2013

  artikel: 1

  1

  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tapperij Het Veulen uitgegeven cadeaubonnen die worden verstrekt door Tapperij Het Veulen en door Tapperij Het Veulen aangewezen derde partijen of personen.

  2

  Iedere Cadeaubon is voorzien van een handtekening, bonnummer en stempel. Deze handtekening, bonnummer en stempel worden slechts één maal verstrekt. U dient de Cadeaubon zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de handtekening, bonnummer en stempel) of verlies vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele Cadeaubonnen kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Tapperij Het Veulen te worden verstrekt.

  3

  De waarde, afgifte datum, en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de Cadeaubon waarop de handtekening, bonnummer en stempel is opgenomen. Iedere Cadeaubon is 24 kalendermaanden geldig na de afgifte datum. Bij een verstreken vervaldatum kan de Cadeaubon niet meer worden gebruikt.

  4

  De waarde van de Cadeaubon kan vrij ingevuld worden op verzoek van de consument tussen een bedrag van €15,- en €250,-.

  5

  Cadeaubonnen zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Tapperij Het Veulen en niet op evenement locaties.

  6

  Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor contant geld, rookwaren of andere cadeaubonnen.

  7

  Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: contant of Maestro/PIN.

  8

  Het is niet toegestaan Cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten.

  9

  Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van Cadeaubonnen wordt ontzegd.

  10

  Het is niet toegestaan Cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven zonder vooraf schriftelijke toezegging van Tapperij Het Veulen.

  11

  Tapperij Het Veulen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat.

  12

  Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Wij raden u aan om deze pagina telkens voor het gebruik van een Cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen Cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

  13

  Per transactie kunt u een onbeperkt bedrag aan Cadeaubonnen inwisselen.

  14

  Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de Cadeaubonnen dit dan zo spoedig mogelijk te laten weten door contact met ons op te nemen.